Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg West-Friesland voert samen met LeekerweideGroep het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uit, omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven.

Werkwijze

Binnen dit project voert LeekerweideGroep eerst een zelfevaluatie uit en implementeert daarna 1 of meerdere instrumenten uit deze gereedschapskist. De gekozen instrumenten moeten er voor zorgen dat cliënten een betere kwaliteit van hun laatste levensfase ervaren, de begeleiding zich ondersteund voelt én ook de familie en naasten zich betrokken en ondersteund voelen.

Verwacht resultaat

LeekerweideGroep wil dat palliatieve zorg op maat gegeven wordt aan cliënten en wil na de projectperiode de instrumenten vervolgens breed uitrollen in de organisatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website