Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland gaat samen met Esdégé-Reigersdaal het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uitvoeren omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven.

Werkwijze

Binnen dit project voert Esdégé-Reigersdaal een zelfevaluatie uit en implementeert 1 of meerdere instrumenten uit de gereedschapskist. De gekozen instrumenten moeten passen bij de behoeften van de zorgverleners zodat zij na implementatie significant meer weten over palliatieve zorg, competenter zijn en positiever over de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg voor cliënt en naasten.

Verwacht resultaat

Esdégé-Reigersdaal wil dat palliatieve zorg op maat gegeven wordt aan cliënten en wil na de projectperiode de instrumenten vervolgens breed uitrollen in de organisatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website