Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Daelzicht is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hun zorgvisie, ‘Daar word je gezien’, geldt in alle levensfasen: dus ook in de palliatieve levensfase. Doordat het huidige palliatieve zorgbeleid als onvoldoende geconcretiseerd wordt ervaren, wil Daelzicht de kwaliteit van hun geboden palliatieve zorg verder verbeteren. Door middel van een zelfevaluatie zal Daelzicht de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in kaart brengen. Vervolgens zal een speciaal aangestelde actieonderzoeksgroep de resultaten van deze zelfevaluatie uitwerken in concrete vervolgstappen en instrumenten implementeren uit een door ZonMW aangereikte gereedschapskist. Dertig maanden na de start van dit project zal Daelzicht opnieuw dezelfde zelfevaluatie uitvoeren. Door de resultaten van de tweede zelfevaluatie te vergelijken met de eerste zelfevaluatie zal kunnen worden bepaald of de geboden palliatieve zorg binnen Daelzicht als verbeterd ervaren wordt. Bij afronding van het project hoopt Daelzicht een verbetering te zien in de geboden palliatieve zorg en borging ervan. Specifiek wil Daelzicht het palliatieve zorgbeleid beter toegepast hebben in de werkprocessen.’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website