Projectomschrijving

ZorgEssentie en Dock4& zijn gevraagd om een proefimplementatie te verzorgen van de Zorgmodule palliatieve zorg. Deze proefimplementatie moet aantonen of de zorgmodule als standaard voor de palliatieve zorg in de praktijk bruikbaar en uitvoerbaar is.

Doel

Dit project heeft 4 concrete doelen:

  • evalueren van de toepassing van de zorgmodule in de praktijk
  • onderzoeken of met de zorgmodule op meer gestandaardiseerde wijze palliatieve zorg wordt verleend
  • bredere bekendheid geven aan de module en uitwerken van goede manieren om zorgverleners te stimuleren in het gebruik ervan
  • onderzoeken van de doelmatigheid van de inrichting van de zorgmodule en de mogelijkheden om tot een verzekerbaar product te komen

Werkwijze

Om deze doelen te realiseren gaan zeven zorgorganisaties en netwerken palliatieve zorg vanaf september 2014 aan de slag.

Resultaten

In september 2015 heeft het proefimplementatietraject het volgende opgeleverd:

  • een handvat voor andere organisaties die de zorgmodule gaan implementeren
  • een advies om de zorgmodule eventueel bij te stellen en voor de toepasbaarheid in specifieke doelgroepen
  • onderzoek van de mogelijkheden om van de zorgmodule een verzekerbaar product te maken

Download de zorgmodule

Ontwikkelde resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website