Projectomschrijving

Aanleiding

In een PaTz (palliatieve zorg thuis)-groep werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen lokaal samen, bijgestaan door een consulent palliatieve zorg. PaTz blijkt een belangrijke methode om palliatieve zorg thuis te verbeteren, omdat het onder andere de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en kennis en vaardigheden met betrekking tot palliatieve zorg kan verbeteren.

Doel

Het inzetten op het (stimuleren van) opzetten van nieuwe PaTz-groepen als (het behoud van) de kwaliteit van PaTz groepen.

Werkwijze

In 4 deelprojecten is PaTz verder ontwikkeld:

  1. inventariseren van behoeften
  2. doorontwikkelen van de PaTz-methodiek
  3. vergelijken van bestaande PaTz-varianten om (meer)waarde van elementen te onderzoeken
  4. updaten van huidige PaTz-groepen over nieuwe ontwikkelingen en het opstarten van nieuwe groepen.

Resultaten

PaTz blijkt een belangrijke methode om de kwaliteit van palliatieve zorg thuis te verhogen. Het versterkt onder andere de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en verbetert daarmee hun kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Er is veel variatie tussen PaTz-groepen, maar de kern voldoet aan de PaTz-basisprincipes. Het PaTz-register blijkt een belangrijk element om palliatieve zorg thuis te verbeteren, bijvoorbeeld omdat patiënten die in het register staan vaker thuis overlijden en minder vaak naar het ziekenhuis gaan. Het is aan te bevelen om zowel te blijven inzetten op het (stimuleren van) opzetten van nieuwe PaTz-groepen als (het behoud van) de kwaliteit van PaTz-groepen.

Context

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Meer informatie
 

Interview

Op basis van zijn onderzoek ontwikkelde projectleider Bart Schweitzer een aantal initiatieven dat de kwaliteit van de samenwerking in PaTz-groepen verhoogt, zoals een voorzitterscursus. Huisarts David Fortuin: 'Ik herken het belang van goed geschoold zijn als voorzitter.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website