Projectomschrijving

In een PaTz groep werken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen lokaal samen, bijgestaan door een consulent palliatieve zorg. De PaTz methode draagt bij aan het verbeteren van de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten in de thuissituatie. Om dit te bewerkstelligen is het nodig PaTz verder te ontwikkelen. In dit project willen de onderzoekers dat doen in de volgende 4 deelprojecten:

  1. Een behoefteninventarisatie t.a.v. wat er nodig is om palliatieve zorg in de thuissituatie te verbeteren
  2. De PaTz methodiek doorontwikkelen op verschillende onderdelen
  3. Vergelijking van 4 bestaande PaTz varianten om de (meer)waarde van de 3 varianten met extra elementen te onderzoeken
  4. Verdere implementatie door zowel het updaten van de huidige groepen over nieuwe ontwikkelingen en het opstarten van nieuwe groepen.

Resultaten van deel 1, 2 en 3 van het project worden verwerkt in het implementatieplan. We streven naar een verdubbeling van het aantal PaTz groepen in 2020.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website