Vervolg

Resultaten

Het Emma Thuis Team functioneert gaandeweg als volwaardig casemanagement-team. Dat maakt de weg vrij voor het onderzoek. De METC procedure is doorlopen.
Inmiddels zijn de ouders en de betrokken professionals van 10 kinderen (5 kinderen met kanker, 5 kinderen met andere ziekten) in het onderzoek opgenomen. In totaal hebben 33 interviews plaats gevonden.

De interviews met ouders, kinderen en professionals worden primair uitgewerkt op drie hoofdthema’s: 

  • de zorgopgaven ouders/kind,
  • het Emma Thuis Team in de context van de bestaande hulpverlening,
  • de invulling van anticiperende zorg.

Aanbevelingen

Deze volgen na voltooiing van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website