Projectomschrijving

In dit project worden best practices ontwikkeld voor casemanagement in de palliatieve zorg. Bij casemanagement krijgt elke patient één contactpersoon toegewezen. Er wordt onderzocht of dit bij uitstek geschikt is voor het realiseren van proactieve zorg. Bovendien wordt een blauwdruk van een zorgstandaard casemanagement ontwikkeld.

De definitie en kenmerken van casemanagement in de palliatieve zorg zijn bepaald met behulp van een expertpanel. Daarna zijn Nederlandse initiatieven voor casemanagement in kaart gebracht en ingedeeld in groepen met vergelijkbare kenmerken. Deze initiatieven worden geëvalueerd met behulp van vragenlijsten en kwalitatieve interviews onder casemanagers, aanvragers van casemanagers, betrokken hulpverleners, patiënten en naasten. De resultaten hieruit worden besproken in focusgroepen met het doel een best practice en zorgstandaard te ontwikkelen.

Deze methoden leiden tot een beschrijving van best practice en de opzet van een conceptuele blauwdruk van een zorgstandaard. Een invitational conference moet leiden tot een in gezamenlijkheid vastgestelde zorgstandaard.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website