Projectomschrijving

Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg is hard nodig. Er is nauwelijks onderbouwing voor dit jonge vakgebied. Maar die is, om verschillende redenen, ook niet makkelijk te krijgen.

Een belangrijke oorzaak is terughoudendheid van onderzoekers, zorgverleners en leden van Medisch-Ethische Toets Commissies. Zij willen deze kwetsbare patiëntengroep er niet meer mee belasten. Patiënten zelf zijn vaak wel bereid om deel te nemen.

Dit project brengt de belemmeringen in kaart die spelen bij het opnemen van palliatieve patiënten in wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt door middel van literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren, en verschillende focusgroepen met zorgverleners en patiënten. De inzichten zullen vervolgens ethisch beoordeeld worden. Wanneer weegt het individueel belang zwaarder, en wanneer het algemene belang?

Op grond van de bevindingen zal een moreel besluitvormingskader opgesteld worden. Dat helpt onderzoekers, leden van METC’s en zorgverleners te bepalen of het redelijk is een patiënt te vragen om deel te nemen aan een onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website