Projectomschrijving

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en vaak gefragmenteerd door onvoldoende samenwerking tussen de betrokken partijen. Zorgverleners, met name verpleegkundigen en verzorgenden, geven aan onvoldoende competenties te hebben op het gebied van deze zorg.

Versterken van competenties van zorgverleners en verbeteren van samenwerking

Verhoging van de kwaliteit van zorg door enerzijds het versterken van competenties van zorgverleners bij het bieden van palliatieve zorg bij mensen met dementie en anderzijds door verbetering van de interprofessionele en transmurale samenwerking.

Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een toolkit en samenwerkingsstrategie 

Vanuit praktijkvragen is een competentietoolkit ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Hiermee leren met name verpleegkundigen en verzorgenden tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan met patiënten met dementie en hun naasten, maar ook om hinderlijke symptomen sneller te identificeren en te behandelen. Verder is een praktische samenwerkingsstrategie ontwikkeld en geëvalueerd binnen en tussen de thuis- en verpleeghuiszorg.

Meer informatie

Nieuws

Film 'Wei verhuizen DEDICATED'

In de film 'Wei verhuizen DEDICATED' introduceert het project hun handreiking voor samenwerken tijdens de verhuizing van thuis naar een verpleeghuis. Ook vertellen een naaste en een casemanager dementie meer over hun ervaringen en het proces van zo'n verhuizing.

> Bekijk de film

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website