Projectomschrijving

Patiënten met een ongeneeslijke ziekte worden vaak opgenomen in het ziekenhuis. Wij deden onderzoek naar de huidige inzet van consultatieteams voor palliatieve zorg in het ziekenhuis om na te gaan of die leidt tot een kosteneffectieve verbetering van de kwaliteit van zorg.

Proces: onderzoek onder patiënten met oncologische aandoening

Het onderzoek is uitgevoerd in 11 ziekenhuizen en betrof patiënten met een ongeneeslijke oncologische aandoening. In totaal konden voor 535 patiënten gegevens worden verzameld over het zorggebruik, van wie er 164 ook een vragenlijst over hun kwaliteit van leven hebben ingevuld. Bij 126 van de 535 patiënten werd een consultatieteam ingezet, van wie er 32 een kwaliteit van leven vragenlijst hebben ingevuld. Consultatieteams blijken vooral te worden gevraagd om advies te geven over symptoomverlichting bij patiënten in de laatste levensfase.

Resultaat: inzet van consultatieteams positief

Inzet van teams had een positief effect op de symptoomlast van de patiënt, en lijkt ook de tevredenheid van patiënten met de zorgverlening en de kwaliteit van sterven in het ziekenhuis positief te beïnvloeden. De medische behandeling en kosten van zorg worden niet duidelijk beïnvloed. Het verdient aanbeveling dat consultatieteams voor palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen eerder in het ziektetraject van patiënten geraadpleegd worden en dat verschillende modellen voor hun betrokkenheid bij de zorg worden onderzocht.

Wetenschappelijk artikel: Involvement of supportive care professionals in patient care in the last month of life

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website