Projectomschrijving

Om palliatieve zorg thuis beter te ondersteunen, is het protocol ‘palliatieve zorgplanning’ ontwikkeld. Hierin spelen expertverpleegkundigen palliatieve zorg, die nauw samenwerken met huisartsen, een belangrijke rol. ZZG Zorggroep past het protocol sinds september 2019 toe binnen haar organisatie.

Doel

In dit project is onderzocht of een protocol voor palliatieve zorg eraan bijdraagt dat (meer) patiënten sterven op de plaats van voorkeur, met een betere symptoomcontrole en minder ongeplande ziekenhuisopnames in de laatste levensmaanden. Het zorgprotocol kan hierbij helpen door het verbeteren van de planning, de continuïteit en coördinatie van palliatieve zorg aan huis, en door de consultatiemogelijkheden beter beschikbaar te stellen in de thuissituatie.

Onderzoek

We evalueerden het gebruik van het protocol met behulp van een effectevaluatie, een Budget Impact Analyse (BIA) en een procesevaluatie. De effectevaluatie en BIA voerden we uit op basis van data van overleden patiënten in 2017, 2018, 2019 en 2020 (tot 1 juni 2020). De procesevaluatie bestond uit vragenlijsten-, interview- en dossieronderzoek.

Resultaten

Patiënten die volgens protocol behandeld zijn, hebben een 2 keer grotere kans om thuis te sterven dan patiënten waarbij het protocol niet gevolgd is. Ook hebben deze patiënten 1/3 minder ziekenhuisopnames gehad in de laatste 3 maanden voor overlijden. Bovendien blijkt dat invoering van het protocol een stijgende kostentrend weet om te buigen in een dalende kostentrend, met name door afname van kosten van medisch-specialistische zorg en dure geneesmiddelen. De procesanalyse laat zien dat het protocol fijn door eindgebruikers te gebruiken is, en leidde tot aanbevelingen voor verdere implementatie.

Impact

Het zorgprotocol draagt bij aan de wensen en behoeften van patiënten om thuis te kunnen overlijden. Het protocol leidt tot betere samenwerking tussen zorgverleners, zoals huisartsen, verpleegkundigen, expert verpleegkundigen palliatieve zorg en leden consultatieteams palliatieve zorg.

Meer informatie

Interview

In dit interview vertellen projectleider Jeroen Hasselaar en wijkverpleegkundige Anne-Marie Barkhuis hoe het protocol precies werkt en wat het oplevert. Anne-Marie: 'Het zorgt ervoor dat je heel gestructureerd te werk gaat, wat rust geeft voor patiënten en naasten, maar ook voor mijzelf als zorgverlener.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website