Projectomschrijving

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Zingeving is een essentieel onderdeel van kwaliteit van leven. In palliatieve units en verpleeghuizen is er behoefte aan ondersteuning om betere zingevingszorg te geven.

Onderzoek

In dit project wordt de Patient Dignity Question (PDQ) 'Wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke zorg te verlenen?' toegepast in 1 palliatieve unit en 5 verpleeghuizen. De PDQ verbetert aandacht voor zingevingsvragen. De methode ‘actieonderzoek’ wordt toegepast, waarin zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, naasten en onderzoekers samen de PDQ toepassen.

Verwachte resultaten

Het resultaat van dit project is een toepasbare methode om zingeving bespreekbaar te maken bij patiënten van palliatieve units en bij verpleeghuisbewoners.

Verwachte impact

Door het toepassen van de PDQ is er aandacht voor zingeving in de palliatieve zorg.

Deelnemende netwerken

Interview

Projectleider Michael Echteld vertelt, samen met coördinator van het deelnemende Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden, Joceline Kranenburg. 'Doordat we het samen met de verpleeghuizen van praktijkpartners in het netwerk ontwikkelen, is de kans ook groter dat andere locaties ermee aan de slag gaan.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website