Projectomschrijving

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving: levensvragen over de betekenis van het leven. Zingeving is een essentieel onderdeel van kwaliteit van leven. In palliatieve units en verpleeghuizen is er behoefte aan ondersteuning om betere zingevingszorg te geven.

Werkwijze

In dit project wordt de Patient Dignity Question (PDQ) 'Wat moet ik van u weten als persoon om u de best mogelijke zorg te verlenen?' geïmplementeerd in 1 palliatieve unit en 5 verpleeghuizen (Stichting Groenhuysen) in samenwerking met het netwerk palliatieve zorg regio Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen. De PDQ verbetert aandacht voor zingevingsvragen. De methode ‘actieonderzoek’ wordt toegepast, waarin zorgmedewerkers, patiënten/bewoners, studenten, naasten en onderzoekers samen de PDQ implementeren. Deze actieonderzoeksgroep observeert, evalueert en verbetert de implementatie herhaaldelijk, totdat de implementatie optimaal is.

Verwacht resultaat

Door het inzetten van de PDQ verbetert de aandacht voor zingevingsvragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website