Projectomschrijving

Proactieve palliatieve zorgplanning doorontwikkelen

In dit project willen we het bestaande goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve zorgplanning' doorontwikkelen met 2 hoofddoelen:

  1. De patiënt en mantelzorger de gelegenheid geven om het gesprek met de arts, waarin zijn of haar toekomst besproken gaat worden, voor te bereiden.
  2. Aandacht voor zingeving. 

Hulpmiddel voor patiënt training voor zorgverleners

Uitgaande van diens wensen en behoeften willen we voor patiënten een hulpmiddel ontwikkelen om het gesprek met de arts voor te bereiden. Voor zorgverleners ontwikkelen we een training waarin ze vertrouwd raken met het herkennen en verkennen van zingevingvragen. 

Kwaliteit van leven verbeteren

Patiënten zullen zich beter gehoord voelen, waardoor de zorg nog beter toegespitst kan worden om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Zorgverleners zullen in staat zijn zingevingvragen te herkennen en verkennen, en meer werkplezier ervaren hierdoor.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website