Projectomschrijving

Voor patiënten in de palliatieve fase blijkt palliatieve zorg een positief effect te hebben op de kwaliteit van leven. Toch vindt palliatieve zorg tot nu toe vaak pas heel laat in het ziektetraject plaats, terwijl een tijdige start de patiënt en naaste de kans geeft om na te denken over wat ze belangrijk vinden en waar de behoeften liggen op gebied van zorg en ondersteuning. Hier kunnen zorgverleners dan rekening mee houden in de zorgplanning. Daarom trainden we in dit project zorgprofessionals in het tijdig op het netvlies krijgen van patiënten die baat kunnen hebben bij palliatieve zorg, het altijd alert zijn op behoeften van de patiënt, en dit proactief te integreren in de zorgplanning.

Onderzoek

Voor het ontwikkelen van de producten is veel onderzoek gedaan onder huisartsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, patiënten en naasten. We ontwikkelden een training waarin zorgprofessionals oefenen met trainingsacteurs. Ook werkten we aan een product om patiënten er bewust van te maken dat zij tijdens een consult aandacht kunnen vragen voor hun wensen en behoeften. De producten zijn voorgelegd aan eindgebruikers en waar nodig tussentijds aangepast. De werkzaamheden zijn vervolgens getoetst in de praktijk door onder andere focusgroepen en bijeenkomsten met patiëntvertegenwoordigers.

Resultaten

In dit project ontwikkelden we de volgende producten:

  • hulpmiddel voor zorgprofessionals om aandacht te besteden aan behoeften van de patiënt op zowel lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel gebied
  • vragenlijst voor patiënten om het consult voor te bereiden
  • training waarin zorgverleners leren om beter naar de patiënt te luisteren en daar ook wat mee te doen
  • e-learning om patiënten er bewust van te maken dat zij hun wensen en behoeften mogen delen met hun zorgverlener en dat dat voordelen heeft

Impact

Er is onderzocht en aangetoond dat wanneer zowel patiënten als zorgverleners de resultaten en tools van dit project gebruiken, patiënten zich tijdens consulten beter gehoord voelen, en zorgverleners datgene wat voor patiënten van belang is meenemen in de behandeling.

Training en hulpmiddelen

Meer informatie

Interview

In dit interview vertellen projectleider Yvonne Engels en verpleegkundig consulent palliatieve zorg Jolande IJsseldijk wat de meerwaarde is van de ontwikkelde training en hulpmiddelen. 'Oefenen in de training maakte mij bewust hoe ik zingeving ter sprake breng en gaf handvatten dit te verbeteren,' aldus Jolande.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website