Projectomschrijving

In de periode november 2014- november 2015 is in de regio Zuid-Holland Noord gestart met het project ‘Implementatie van Informare in de thuissituatie’. Het doel was het implementeren van het proces en de producten van de Informare binnen de voorlichting en communicatie aan patiënten en naasten in de thuissituatie.

Resultaat

In totaal zijn 106 verpleegkundigen geschoold, per 1 april is gestart met uitreiken van de Informare. Het aantal uitgereikte Informares lag lager dan verwacht. Het belangrijkste struikelblok voor verpleegkundigen was het feit dat zij vaak pas laat in het traject in beeld komen – soms pas in de stervensfase. Het project Informare heeft geleid tot regionale afspraken en scholingsaanbod rond communicatie in de palliatieve fase. Deze afgesproken werkwijze wordt regionaal via het netwerk Palliatieve Zorg verder verspreid en doorontwikkeld. 

Meer informatie over Informare

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website