Projectomschrijving

Aanleiding

Het aantal mensen in de palliatieve fase met een migratieachtergrond groeit. Het aantal mensen met dementie groeit ook. Zij hebben net als alle mensen behoefte aan gesprekken over levensvragen. Voor mensen met een migratieachtergrond kunnen behoeften in het laatste levensjaar verschillen per land van herkomst. De wensen kunnen religieus gekleurd zijn. Voor mensen met dementie en hun naasten kunnen de wensen nauw samenhangen met de ziekte. De zorg sluit nog niet altijd goed aan bij wat mensen met een migratieachtergrond en mensen met dementie nodig hebben. Dat leidt tot ongemak bij de patiënt, de naaste en de zorgverlener.

Onderzoek

Samen met mensen met een migratieachtergrond, mensen met dementie en zorgverleners is onderzoek gedaan naar de beleving, waarden en spirituele wensen van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse en Javaanse afkomst en van mensen met dementie. Het onderzoek vond plaats in het ziekenhuis, het verpleeghuis en bij de zorg aan huis. Op basis hiervan pasten we een bestaand model voor gesprekken over levensvragen aan voor deze doelgroepen, nu het Diamant Model.

Resultaten

Dit project heeft het volgende opgeleverd:

  • een training voor geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en casemanagers in het werken met het Diamant Model
  • 30 getrainde geestelijk verzorgers die deze training over het Diamant Model kunnen geven
  • ondersteunende boekjes en kaartjes voor Nederlandse, Surinaams-Nederlandse, Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse mensen en mensen met beginnende dementie en hun naasten, om als handvat te gebruiken bij het nadenken over levensvragen en het voeren van het gesprek daarover

Dit draagt bij aan betere ondersteuning bij levensvragen voor mensen met dementie en hun naasten en mensen met een migratieachtergrond.

Context

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met dat programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor alle mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van wensen en behoeften rondom het levenseinde helpt om passende zorg aan hen te verlenen. Zeker als het gaat om patiënten met verschillende culturele achtergronden, of mensen met dementie.

Materialen

Interview

In dit interview vertellen onderzoekers Marc Haufe en Marieke Potma, en geestelijk verzorger Hassan Bakir hoe het vernieuwde Diamant Model in elkaar zit, hoe het te gebruiken is in de praktijk en wat de ontwikkelde training rondom het model inhoudt.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website