Projectomschrijving

In dit project wordt een toolbox ontwikkeld met leermaterialen over palliatieve zorg voor studenten Geneeskunde. Deze materialen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden binnen de acht opleidingen Geneeskunde in Nederland.

De behoefte aan palliatieve zorg neemt toe door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met een chronische ziekte zoals kanker, hartfalen, COPD of dementie. Iedere arts krijgt ermee te maken. Het is belangrijk dat palliatieve zorg aan bod komt vanaf het begin van de opleiding. Dat gebeurt nu te weinig en te gefragmenteerd. Er zijn ook niet genoeg docenten met expertise in palliatieve zorg.

Het project begint met een inventarisatie van competenties die basisartsen nodig hebben voor het verlenen van palliatieve zorg volgens verschillende stakeholders, inclusief patiënten en mantelzorgers. Daarna worden leermaterialen verzameld en gemaakt. Tenslotte worden docenten getraind, onderwijsactiviteiten georganiseerd en evaluaties uitgevoerd.

Voor actuele informatie, achtergronden en interessante verhalen kunt u terecht op www.pasemeco.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website