Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

In 2015 is het Individueel Zorgplan (IZP) ontwikkeld voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening, gebaseerd op de richtlijn kinderpalliatieve zorg. In de afgelopen jaren is gebleken dat niet ieder kind dat palliatieve zorg ontvangt een IZP heeft, of dat het pas laat wordt ingevuld.

 

Onderzoek

Door middel van interviews en surveys onderzoeken we hoe ouders en zorgverleners het huidige IZP ervaren. Op basis daarvan kunnen we het IZP aanpassen en implementeren. Daarna zullen we het vernieuwde IZP evalueren.

 

Verwachte resultaten

Dankzij dit project zal een IZP in gebruik zijn dat past bij de wensen en verwachtingen van ouders en zorgverleners, en dat een hulpmiddel is om de continuïteit, coördinatie en kwaliteit van palliatieve zorg voor kinderen te bevorderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn op dit moment nog geen resultaten beschikbaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit onderzoek willen we het Individueel ZorgPlan (IZP) voor kinderen (2015) met palliatieve zorg doorontwikkelen en implementeren. De hoofdvraag hierbij is hoe het IZP verbeterd kan worden zodat het voor ieder kind gebruikt kan worden in de kinderpalliatieve zorg.

Het project bestaat uit vier fasen: 1) Voormeting en opstellen van implementatie strategie; 2) Doorontwikkeling en implementatie van IZP 2.0; 3) Nameting; en 4) Optimalisering naar IZP 3.0. We gebruiken hiervoor een mixed methods benadering, waarbij de uitkomsten kwalitatief en kwantitatief gericht zijn op de ervaringen met het IZP in de praktijk, vanuit het perspectief van ouder/kind en zorgverlener. Daarnaast gebruiken we voor het kwantitatieve deel deMeasurement Instrument for Determinants of Implementation (MIDI). Tijdens de implementatiefase registreren zorgverleners data ten behoeve van de evaluatie van implementatie. Tijdens het onderzoek zullen we voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor de zorgverleners, en communiceren we de nieuwste ontwikkelingen via verschillende kanalen op regelmatige basis. De onderzoeksperiode zal worden afgesloten met een eindbijeenkomst voor alle gebruikers; zowel ouder/kind als zorgverleners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website