Projectomschrijving

In dit onderzoeksproject is de praktijk van palliatieve sedatie beschreven en heeft nagegaan in hoeverre deze in overeenstemming is met de KNMG-richtlijn. Hierbij is vooral gekeken naar één specifieke vorm van palliatieve sedatie, namelijk continue sedatie tot aan het overlijden.

Proces: vragenlijststudie, vergelijkingsonderzoek en interviewstudie

Er werden 4 deelonderzoeken uitgevoerd: een vragenlijststudie onder artsen, een vergelijking van de ervaringen van artsen met die van verpleegkundigen, een interviewstudie onder artsen en een monitorstudie betreffende observatieschalen voor sedatiediepte. In dit laatst genoemde deelonderzoek werd ook gekeken naar intermitterende sedatie.

Resultaten

Uit de vragenlijststudie kan geconcludeerd worden dat de praktijk van continue sedatie grotendeels in overeenstemming is met de aanbevelingen uit de KNMG-richtlijn, waarbij verschillen in ervaringen van artsen en verpleegkundigen gerelateerd kunnen worden aan verschillen in professionele rollen en verantwoordelijkheden. Meer informatie over deze resultaten >>

De Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) en de KNMG sedatiescore zijn de meest geschikte instrumenten voor het bepalen van de diepte van de sedatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website