Projectomschrijving

In dit project is een vragenlijst, een zogenaamde CQ-index, ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van de palliatieve zorg vanuit gebruikersperspectief. Deze CQ-index is geschikt voor alle settings waar palliatieve zorg aan volwassen patiënten wordt verleend.

Een conceptvragenlijst is empirisch getest onder patiënten en nabestaanden. Er is psychometrisch onderzoek uitgevoerd om te komen tot schaal-constructie en inkorting van de vragenlijst. De inhoud van de CQ-index Palliatieve Zorg is bepaald op grond van bestudering van literatuur, focusgroepsinterviews met zorgverleners en nabestaanden en individuele interviews met patiënten. Er zijn twee versies van de CQ-index ontwikkeld. Eén voor patiënten met vragen die veelal betrekking hebben op de zorg in de voorafgaande week en één voor nabestaanden over de zorg aan de patiënt en over de begeleiding en nazorg die men als naasten kreeg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website