Projectomschrijving

Er is nauwelijks een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in de initiële opleidingen van professionals.

Minimaal vereiste competenties

Doel van dit project is dat alle studenten verpleegkunde/verzorging, bij hun afstuderen beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg.

3 fases

In fase 1 worden competenties en behoeften van het praktijkveld verhelderd d.m.v: literatuurstudie en interviews. Er wordt een kader geschetst van benodigde competenties en de noodzakelijke inhoud van de curricula. Tevens wordt beschreven wat al in de huidige curricula van de bachelor en MBO opleidingen aan palliatieve zorg geboden wordt.

In fase 2 wordt geïnventariseerd welke ontwikkelde (digitale)lesmaterialen en methodieken al bestaan. Bestaande en nieuwe ontwikkelde leermaterialen worden in bestaande leerstof van ieder curriculum geïntegreerd. Voor docenten wordt een docententraining ontwikkeld.

In fase 3 vindt er een evaluatie plaats van de gebruikte materialen en docententraining.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website