Projectomschrijving

Zorgverleners in palliatieve zorg hebben regelmatig te maken met situaties waarin waarbij twijfel bestaat over wat het juiste is om te doen.

Onderzoek

Om zorgverleners te ondersteunen bij deze situaties heeft dit project, samen met partners uit zorg en onderwijs, een laagdrempelige methodiek ontwikkeld: CURA. CURA staat voor Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie ondernemen.

Resultaten

CURA helpt om gestructureerd te reflecteren op wat belangrijk is in de situatie en vervolgens een weloverwogen keuze te maken over hoe te handelen. De studie laat zien dat het gebruik van CURA vaardigheden bevordert zoals: twijfels onder woorden brengen, verplaatsen in anderen en het goed omgaan met ‘morele stress’.

Impact

Gebruikers vinden CURA laagdrempelig en goed toepasbaar. CURA wordt al in diverse onderwijs- en zorgorganisaties gebruikt om (onderwijs over) palliatieve zorg te verbeteren en zorgverleners te ondersteunen, en draagt zo bij aan de kwaliteit van palliatieve zorg zoals in het Kwaliteitskader omschreven, met name domein 10.

Interview

Wat doe je als familieleden de behandeling per se willen doorzetten, terwijl de patiënt of cliënt echt niet meer kan? Palliatief verpleegkundige Marlie Kok: 'De CURA-methodiek helpt me mijn gedachten op een rij te zetten bij dit soort dilemma's, waardoor ik een stuk zekerder van mijn zaak ben.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website