Projectomschrijving

Het is bekend dat zorgverleners in de palliatieve zorg met morele dilemma’s te maken krijgen. Een moreel dilemma ontstaat in situaties waarin het niet precies duidelijk is wat het juiste is om te doen. Bijvoorbeeld: ‘Ga ik mee met de (laatste) wens van de cliënt of houd ik me strikt aan een protocol?’

Doel: betere herkenning van en omgang met morele dilemma's door zorgverleners

De confrontatie met morele dilemma’s kan belastend zijn voor zorgverleners. Tegelijkertijd is het herkennen van deze dilemma’s en een goede omgang hiermee belangrijk om goede (palliatieve) zorg te geven. Hoe kunnen professionals in palliatieve zorg ondersteund worden in de omgang met morele dilemma’s? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek.

Proces: onderzoek en ontwikkeling hanteerbaar instrument

We willen een toegankelijk en hanteerbaar instrument ter ondersteuning ontwikkelen en implementeren dat goed inpasbaar is in de dagelijkse praktijk én in onderwijs. Hierbij vindt intensieve samenwerking met de verschillende betrokken partijen in palliatieve zorg plaats (zoals patiënten, familieleden, verpleegkundigen, verzorgenden, opleidingen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website