Projectomschrijving

Doel: onzichtbare werk mantelzorgers zichtbaar maken

We weten uit recent onderzoek dat de zorg en het leven van mantelzorgers in de palliatieve fase vaak onzichtbaar blijft. Omdat de stervende patiënt centraal staat, ervaren mantelzorgers vaak sociale isolatie en een gebrek aan erkenning. Het project ‘De mantel der liefde verbeeld’ maakt het onzichtbare werk van deze mantelzorgers zichtbaar.

Proces: analyse, interviews en beeldverhalen

Het project kent 3 fasen:

  1. Een analyse van kranten en internet laat zien hoe in Nederland gesproken wordt over palliatieve zorg en euthanasie. Interviews met mantelzorgers en patiënten tonen persoonlijke ervaringen met mantelzorg.
  2. Samen met kunstenaars worden de maatschappelijke en persoonlijke perspectieven gebundeld tot 4 beeldverhalen (een ‘graphic novel’).
  3. De beeldverhalen worden ingezet om gesprekken tussen zorgverleners en mantelzorgers te stimuleren, om voor een breed publiek exposities en workshops over palliatieve zorg te organiseren en om beleidsmakers inzicht te geven in leven en werk van mantelzorgers rond het levenseinde.

Resultaten

Graphic novel 'Naasten'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website