Projectomschrijving

De dynamiek van hoop in de palliatieve fase is een kwalitatief onderzoek naar de rol van hoop bij ongeneeslijk zieke mensen, hun naasten en zorgverleners.

In dit onderzoek interviewden onderzoekers mensen met COPD (longaandoening), hartfalen en ongeneeslijke kanker. Zij vroegen aan patiënten wat deze hopen en eventuele veranderingen in hun hoop. Naasten en zorgverleners werden tevens geïnterviewd over hoe zij omgaan met (het ontbreken van) hoop van de patiënt.

Dit onderzoek draagt bij aan medisch onderwijs, wetenschappelijke publicaties en een eventuele bijstelling van richtlijnen. Doel van dit alles is om de palliatieve zorg voor zieke mensen te verbeteren.

Resultaten

  1. Kennis en inzicht in de veranderende rol van hoop, wanhoop en hopeloosheid in de palliatieve fase, en met name in de vroegtijdige inzet van de palliatieve benadering in de zorg voor mensen met een levensbedreigende ongeneeslijke ziekte.
  2. Kennis en inzicht in de verhouding tussen reële en irreële hoop, tussen emoties (angst, somberheid) en hoop, religieuze inspiratie en hoop, tussen hoop en ontkenning, en tussen zinvolle en belemmerende hoop. Kennis over dilemma's voor hulpverleners in het omgaan met hoop bij patiënten en families.
  3. Een ethisch verantwoorde en praktisch hanteerbare richtlijn waarmee patiënten, hulpverleners en mantelzorgers kunnen omgaan met veranderende hoop in de palliatieve fase (van het slecht nieuws gesprek tot aan het moment van overlijden overlijden).
  4. Onderwijsprogramma en een pagina voor een bestaande interactieve website en folder (www.waardenweb.nl en folder waardenweb) om de resultaten van het onderzoek te verspreiden en bruikbaar te maken voor de praktijk. Er is een onderwijsprogramma over het omgaan met hoop in de palliatieve zorg ontwikkeld dat kan worden gebruikt in de opleidingen van artsen en verpleegkundigen, en in nascholingen van deze beroepsgroepen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website