Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

In het kwaliteitskader palliatieve zorg staat dat met name in de palliatieve zorg, zorgverleners met morele dilemma’s geconfronteerd worden en dat zij daarom toegang dienen te hebben tot ethische expertise. Het ziekenhuis in Deventer is een grootte en actieve netwerkpartner van het netwerk palliatieve zorg Salland. Zij hebben belangstelling CURA te implementeren onderschrijven het kwaliteitskader palliatieve zorg. Er is ervaring met ethiek ondersteuning middels moreel beraad. Onder de medewerkers van het Deventer ziekenhuis leven echter morele vragen die onbesproken blijven, omdat de dilemma’s onvoldoende gesignaleerd worden. Daarnaast wordt de stap naar het bespreken hiervan in een moreel beraad als te groot ervaren. De vragen betreffen vaak lastige situaties rondom de palliatieve zorg. Door de CURA-methodiek is er aandacht voor ‘morele competenties’ van zorgverleners. Zorgverleners (in opleiding) hebben behoefte aan een laagdrempelige gestructureerde methode om stil te kunnen staan bij ‘lastige situaties’. Situaties waarin niet duidelijk is wat het juiste is om te doen. Bij deze methodiek reflecteren zorgverleners op zowel persoonlijke als de andere perspectieven. Dit wordt als waardevol ervaren.

 

 

Het Deventer ziekenhuis ziet dat CURA een methodisch gestructureerde aanpak biedt en medewerkers wil ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht om de palliatieve zorg te verbeteren en een kwaltietsslag te maken richting patientenzorg. CURA krijgt een plaats in het opleidingscentrum in de context van opleidingen en trainingen in palliatieve zorg

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website