Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

In het kwaliteitskader palliatieve zorg staat dat met name in de palliatieve zorg, zorgverleners met morele dilemma’s geconfronteerd worden en dat zij daarom toegang dienen te hebben tot ethische expertise. De drie netwerkpartners van het NPZA, die belangstelling hebben CURA te implementeren onderschrijven het kwaliteitskader palliatieve zorg en hebben (enige) ervaring opgedaan met ethiek ondersteuning en CURA-methodiek. Aandacht voor ‘morele competenties’ wordt als waardevol ervaren, maar de organisatie van een gestructureerd overleg al dan niet onder begeleiding van een ethicus is in de dagelijkse praktijk niet makkelijk realiseerbaar. Zorgverleners (in opleiding) hebben daarom behoefte aan een laagdrempelige gestructureerde methode om stil te kunnen staan bij ‘lastige situaties’. Situaties waarin niet duidelijk is wat het juiste is om te doen. Bij deze methodiek reflecteren zorgverleners op zowel persoonlijke als de andere perspectieven. Diverse organisaties hebben om verschillende redenen belangstelling CURA te implementeren. Allen willen medewerkers ondersteunen bij het vergroten van hun veerkracht om de palliatieve zorg te verbeteren en een kwaliteitsslag maken richting patiënten/cliëntenzorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website