Projectomschrijving

De 3 netwerkpartners van het netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen (NPZA) (Cordaan, het OLVG en Amstelring) hebben enige ervaring opgedaan met de CURA-methodiek. De netwerkpartners hebben verschillende redenen om CURA te implementeren.

Werkwijze

Vanuit het NPZA is er een overkoepelende projectleider met expertise op implementatie en kennis van CURA. Zij ondersteunt de organisatie op netwerkniveau door o.a. gezamenlijk bijeenkomsten voor ambassadeurs, plannen en communicatie te faciliteren. Met beperkt budget kunnen 3 netwerkpartners ondersteund worden.

Verwacht resultaat

Het doel is om medewerkers te ondersteunen bij het vergroten van veerkracht om de palliatieve zorg te verbeteren en een kwaliteitsslag te maken richting patiënten/cliëntenzorg. Er is bij de zorgverleners van deze organisaties behoefte aan een laagdrempelig gestructureerde methode om stil te staan bij morele dilemma’s. Zo kunnen zij kennis en vaardigheden ontwikkelen om morele dilemma’s te signaleren en te bespreken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website