Projectomschrijving

De komende jaren zullen steeds meer mensen met een niet-westerse achtergrond palliatieve zorg nodig hebben. Maar sluiten onze richtlijnen wel aan bij de opvattingen en gebruiken van deze culturele groepen? Het openlijk praten over ziekte en dood is bijvoorbeeld in sommige culturen taboe. Ook zijn er soms verschillen in, ziekte-inzicht, besluitvorming, en in het uiten van pijn.

Dit onderzoek bekijkt de richtlijnen voor pijn, depressie, misselijkheid en braken, delier, en obstipatie. In hoeverre houden die rekening met de normen en waarden van mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond?

De onderzoekers doen een systematisch literatuuronderzoek. Ook bekijken ze of de inhoud van de bestaande richtlijnen voldoende houvast geeft om aan culturele verschillen tegemoet te komen.

Tenslotte zullen er bijeenkomsten met experts zijn. Daaruit komen concrete adviezen voor verbetering van de culturele gevoeligheid van de verschillende richtlijnen. Die zullen in publicaties, factsheets en bijscholingen verspreid worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website