Projectomschrijving

Het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht van het MUMC+, zorgaanbieders, 7 netwerken palliatieve zorg, 2 hogescholen, 4 ROC's, patiëntenbelangenorganisaties en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Doel

De missie van het consortium is het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Limburg en Zuidoost--Brabant door het faciliteren van samenwerking van gelijkwaardige partners en de integratie van onderzoek, praktijk en onderwijs.

Werkwijze

Het consortium is op 1 maart 2015 gestart. Er zijn een coördinatiegroep en adviesraad in het leven geroepen. Verder werken we aan nieuwe projecten en voegen we aan bestaande projecten onderzoeks- en onderwijselementen toe.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website