Projectomschrijving

Het is nog niet vanzelfsprekend dat zorgverleners met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn het gesprek over het levenseinde aangaan. Ook kunnen patiënten er nog niet op vertrouwen dat, ongeacht waar en door wie zorg wordt gegeven, die van uitstekende kwaliteit is. Een wegwijzer voor patiënten en naasten over palliatieve zorg en thema’s rond het levenseinde is nodig.

Werkwijze

We hebben onderzoek gedaan onder zorgverleners en patiënten om meer inzicht te krijgen in hoe zij informatie zoeken en wat zij willen vinden. Op basis van de uitkomsten hebben we een plan gemaakt om informatie over palliatieve zorg en het levenseinde samen te brengen en beter toegankelijk te maken. Ook zijn er gesprekken gevoerd met Consortia Palliatieve Zorg over de wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners.

Resultaten

We hebben www.agora.nl vernieuwd. Op deze website komt kennis en expertise over verbeteringen in de palliatieve zorg in Nederland en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) samen. Informatie is beter toegankelijk en op een centrale plek beschikbaar. Zo vinden zorgverleners altijd actuele en juiste informatie over palliatieve zorg en het levenseinde. Ook de Consortia Palliatieve Zorg delen hier informatie uit de vele lopende projecten binnen het NPPZ.

Impact

Met de vernieuwde website van Agora is het perspectief van de patiënt onder de aandacht gebracht bij zorgverleners. Dit zou op termijn de palliatieve zorg positief kunnen beïnvloeden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website