Vervolg

Resultaten

Onderzoek

De top drie van genoemde waardevolle elementen van het samen uitvoeren van de musical bestond uit het onderlinge contact tijdens de voorbereidingen, het samen optreden en het samen creatief bezig zijn. 

Bijna de helft (47%) van de castleden vond dat door de musical de samenwerking met collega’s binnen de eigen organisatie was verbeterd. Iets meer dan de helft (53%) vond dat door de musical de samenwerking tussen de eigen organisatie en andere organisaties was verbeterd. Ruim de helft (61%) meldde door de musical nieuwe contacten te hebben  gekregen met zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg.

Zorg

Ongeveer 40% van de ondervraagden vond dat ze door de musical meer kennis hadden gekregen over wat palliatieve zorg inhoudt. Ongeveer een derde van de ondervraagden stelde dat zij door de musical beter in staat zijn ernstige ziekte en overlijden bespreekbaar te maken.

Implementatie

Op basis van de resultaten van het project hebben de onderzoekers een handleiding geschreven. Deze is te verkrijgen via de website van ZONH.

Aanbevelingen

Implementatie

De onderzoekers doen op grond van hun ervaringen de volgende aanbevelingen:

  • Zorg voor een professioneel artistiek team
  • Zorg voor projectplan en draaiboek
  • Laat het thema van de musical aansluiten bij het netwerk
  • Zorg voor een goede PR
  • Zorg voor een goede oefenlocatie en locatie voor uitvoering
  • Betrek verschillende zorgverleners uit verschillende organisaties bij de musical
  • Bied alternatieven voor mensen die niet van optreden houden
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website