Projectomschrijving

Het project gaat over patiënten die een ernstige beroerte hebben gehad. Zij hebben een grote kans om op korte termijn te komen te overlijden of om blijvend zorgafhankelijk te worden. Dit stelt hun artsen en naasten voor de moreel beladen vraag ‘Doen we nog alles wat kan’? Deze vraag is vooral zo moeilijk omdat de patiënt zelf vrijwel nooit kan mee beslissen.

Onderzoek

Uit een onderzoek naar 16 patiënten kwam naar voren dat artsen en naasten de beslissing over het geven van sondevoeding benaderen vanuit 3 invalshoeken: keuze (zou de patiënt het willen?), noodzaak (waarvoor is het nodig?) en comfort (lijdt de patiënt pijn of is hij anderszins oncomfortabel?).

Resultaten

Deze invalshoeken zijn bewerkt tot een interactieve beslishulp (BehandelbeleidBijBeroerte.nl) die artsen helpt om de 3 argumenten systematisch te verkennen en daarover met de naasten in gesprek te gaan. Op de website is een pagina ingericht voor naasten zodat ook zij zich goed op dit gesprek kunnen voorbereiden. Om artsen in het gebruik van deze beslishulp te scholen is een e-learning module gemaakt.

Impact

De verwachte impact van de beslishulp is dat neurologen in opleiding beter zijn toegerust voor het familiegesprek over het behandelbeleid na een ernstige beroerte.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website