Projectomschrijving

Het project gaat over patiënten met een ernstig CVA in de acute fase. Daarmee bedoelen we patiënten die naar verwachting op korte termijn komen te overlijden of die bij overleven zeer waarschijnlijk een slechte kwaliteit van leven hebben. Patiënten bij wie de grenzen van het medisch handelen dus in zicht komen en bij wie zich de vraag aandient in hoeverre levensverlengende behandelingen nog wenselijk zijn.

Doel: besluitvorming over palliatieve zorg bij patiënten met ernstig CVA

Doel van het project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij bij deze patiënten palliatieve zorg in overweging kunnen nemen. Bij dat ‘hoe’ gaat het om vragen als: op welke moment kan de vraag over de wenselijkheid van levensverlenging aan de orde komen? Welke overwegingen kunnen daarbij een rol spelen? Op welke wijze kan de naaste daarin het beste worden meegenomen?

Proces: studie naar besluitvorming en implementatie van uitkomsten uit studiebevindingen

Het project start met een intensieve bestudering van de besluitvorming bij 20 patiënten op 3 stroke units. Voor de implementatie van de bevindingen wordt aansluiting gezocht bij diverse bestaande CVA-richtlijnen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website