Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject richt zich op kinderen met neurologische schade of een groot risico daarop en die een zeer slechte prognose hebben wat betreft kwaliteit van leven. In dit onderzoek zijn voor deze patiëntengroep praktische handvatten ontwikkeld om ouders beter op maat te betrekken en te begeleiden bij beslissingen rond het levenseinde van hun kind. Om deze handvatten te ontwikkelen was eerst meer inzicht nodig. Bestudeerd is de wijze waarop behandelaars samen met ouders komen tot beslissingen rond het levenseinde van een kind en hoe betrokkenen op dit besluitvormingsproces terugkijken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website