Projectomschrijving

Het project heeft tot doel om wetenschappelijke kennis vergroten over hoe beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde tot stand komen en hoe ouders hierbij betrokken worden. De onderzoekers willen het besluitvormingsproces over het beperken, staken of niet opnieuw instellen van een medische behandeling verbeteren. Ook de psychosociale begeleiding van ouders tijdens dit proces krijgt aandacht.
Dit project heeft drie onderzoeksfasen:
1. Landelijke, kwantitatieve survey onder Nederlandse kinderartsen
2. Kwalitatieve case study onder 20 patiënten tussen 0 en 16 jaar
3. Systematic review naar de betrokkenheid van ouders bij einde-van-leven beslissingen.

De verzamelde kennis is gebruikt voor het opzetten en implementeren van een communicatietraining voor kinderartsen en kinderverpleegkundigen, het ontwikkelen van een informatiebrochure voor ouders en een checklist om de kwaliteit van het besluitvormingsproces op intensive care afdelingen te verhogen.
Het project wordt afgerond met een interactief congres waarin de belangrijkste uitkomsten worden voorgelegd aan medisch specialisten binnen de kindergeneeskunde en kinderverpleegkundigen. Verder wordt een interactieve workshop georganiseerd voor ouders van kinderen met aangeboren aandoeningen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website