Projectomschrijving

De CQ-Index Palliatieve zorg is een gevalideerde vragenlijst waarmee men ervaringen van zowel patiënten als nabestaanden van overleden patiënten met palliatieve zorg kan meten.

Onderzoek

Dit project onderzocht het onderscheidend vermogen van deze vragenlijsten. Dus: in hoeverre is deze vragenlijst geschikt om verschillen in ervaren kwaliteit van palliatieve zorg aan te tonen?

Resultaten

De vragenlijst blijkt in staat om verschillen aan te kunnen tonen, mits daarbij rekening gehouden is met voldoende responders. Bovendien is het goed om bij het vergelijken van kwaliteitsscores tussen bijvoorbeeld (netwerken van) zorgaanbieders, of een vergelijking tussen meetmomenten, rekening te houden met de invloed van achtergrondkenmerken van patiënten en nabestaanden. Zoals de leeftijd van de patiënt en van de nabestaande, de aandoening van de patiënt en de ervaren gezondheid van de nabestaande.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website