Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aandacht voor zingeving en betekenisgeving in de palliatieve zorg -de spirituele dimensie- heeft een duidelijke plaats in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het consortium Ligare onderschrijft dit en wil mede door middel van dit project deze dimensie in het zorgproces borgen. Uitgangspunt hierbij is de herziene richtlijn Spirituele zorg. Hoewel patiënten en naasten aangeven behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving en betekenisgeving, en aandacht ervoor te waarderen, is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg. Dit komt onder meer doordat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan invulling te geven. Ligare heeft onlangs een project afgerond ter stimulering van de markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Spiritualiteit is hier een onderdeel van. Met dit project wil het consortium door middel van een kwaliteitsverbetering spirituele zorg inbedden in de reguliere zorgverlening. Om dit te realiseren is er een digitale leerwerkplaats ingericht waarmee multidisciplinaire spirituele zorg geïmplementeerd kan worden in het zorgproces, professionals geschoold kunnen worden en het effect van deze activiteiten onderzocht worden. In 30 organisaties binnen het consortium wordt met behulp van deze digitale leerwerkplaats en een implementatieduo uit de eigen organisatie zorg voor zingeving en betekenisgeving geïmplementeerd en geborgd. Het effect van de implementatie wordt gemeten bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals. Bij patiënten en naasten zal hiervoor gebruik gemaakt worden van semigestructureerde interviews, de proactieve zorgplannen en de CQ index. Bij zorgprofessionals wordt de digitale Spiritual Care Competence Scale gebruikt. Dit project zal resulteren in een digitale leerwerkplaats en implementatiecoaches die beschikbaar zijn om de spirituele dimensie in Nederland te implementeren. Dit project is een samenwerking van de praktijk (30 organisaties), onderzoek (Universiteit Twente, hogeschool Viaa en EPZ) en onderwijs (vijf hogescholen en Universitair Medisch Centrum Groningen). IKNL is implementatiepartner en zal beheerder van de digitale leerwerkplaats worden na afronding van het project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode april 2017 tot april 2018 zijn organisaties geworven en ingelicht over het project. Op 12 oktober 2017 en 17 januari jl. hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden om de implementatieduo’s te informeren en te ondersteunen in het opzetten van de scholing en algehele implementatie binnen de participerende organisaties. De deelnemende organisaties hebben een (implementatie)plan opgesteld. Er is tevens een spoorboekje gemaakt waarin de planning staat en aandachtspunten staan genoemd voor het opzetten van de scholing.

De digitale leerwerkplaats is ingericht en in januari 2018 opgeleverd. Dit is later dan beoogd, omdat de herziene Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase langer op zich heeft laten wachten.

Momenteel nemen 16 organisaties (18 teams) deel aan het project. Een aantal organisaties (minimaal 4) stappen waarschijnlijk later dit jaar in. Organisaties die eerder aangegeven hebben te participeren zijn afgehaakt. Dit heeft met name te maken met de tijd tussen aanvraag en start van de scholing. Binnen deze organisaties hebben reorganisaties plaatsgevonden waardoor er andere prioriteiten zijn. Recent (17 mei) is er een landelijke oproep gedaan om organisaties die mee willen doen te werven. Dezelfde dag heeft zich al een organisatie uit de regio Amsterdam gemeld.

De voormeting onder zorgprofessionals is reeds afgerond bij alle 16 organisaties. De organisaties bereiden momenteel de scholing voor of zijn net met de scholing gestart. Eén organisatie heeft de scholing al voltooid. De interviews bij patiënten zijn in april gestart. De CQ-index zal later dit jaar worden gemeten. We sturen er op aan dat in het najaar een volgende groep organisaties start met de implementatie van de scholing.

Momenteel wordt onderzocht hoe de leerwerkplaats geëvalueerd kan worden en in welke vorm de leerwerkplaats beschikbaar kan blijven na afronding van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aandacht voor zingeving en betekenisgeving in de palliatieve zorg -de spirituele dimensie- heeft een duidelijke plaats in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het consortium Ligare onderschrijft dit en wil mede door middel van dit voorgestelde project deze dimensie in het zorgproces borgen. Uitgangspunt hierbij is de herziene richtlijn Spirituele zorg.

Hoewel patiënten en naasten aangeven behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving en betekenisgeving, en aandacht ervoor te waarderen, is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg. Dit komt onder meer doordat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan invulling te geven.

Ligare startte onlangs een project ter stimulering van de markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Spiritualiteit is hier een onderdeel van. Met dit projectvoorstel wil het consortium door middel van een kwaliteitsverbetering spirituele zorg inbedden in de reguliere zorgverlening. Om dit te realiseren zal er tijdens dit project een digitale leerwerkplaats worden ingericht waarmee multidisciplinaire spirituele zorg geïmplementeerd kan worden in het zorgproces, professionals geschoold kunnen worden en het effect van deze activiteiten onderzocht worden. In 30 organisaties binnen het consortium zal met behulp van van deze digitale leerwerkplaats en een implementatieduo uit de eigen organisatie zorg voor zingeving en betekenisgeving geïmplementeerd en geborgd worden.

Het effect van de implementatie zal gemeten worden bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals. Bij patiënten en naasten zal hiervoor gebruik gemaakt worden van semigestructureerde interviews, de proactieve zorgplannen en de CQ index. Bij zorgprofessionals wordt de digitale Spiritual Care Competence Scale gebruikt.

Dit project zal resulteren in een digitale leerwerkplaats en implementatiecoaches die beschikbaar zijn om de spirituele dimensie in Nederland te implementeren.

Dit project is een samenwerking van de praktijk (30 organisaties), onderzoek (Universiteit Twente, hogeschool Viaa en EPZ) en onderwijs (vijf hogescholen en Universitair Medisch Centrum Groningen). IKNL is implementatiepartner en zal beheerder van de digitale leerwerkplaats worden na afronding van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website