Resultaten

Dataset
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: De dataverzameling (metadata) is vermeld in DataverseNl (www.dataverse.nl) De PI van deze repository is een Handle.
Auteur(s): Admiraal, Jolien
Publicatiedatum: 06-03-2020

(Online) Filmmateriaal
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Zingeving in de laatste levensfase
Auteur(s): J. van Til en B. Koekoek
Publicatiedatum: 16-05-2019
URL:https://vimeo.com/332271307/2c3d4b622b

Praktische toepassing
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Spoorboekje 'Als niet alles is wat het lijkt'
Auteur(s): Projectgroep
Publicatiedatum: 14-11-2017

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Ontwikkelingen geestelijke verzorging in de thuissituatie
Auteur(s): B. van Aalst
Publicatiedatum: 16-05-2019

Titel: Ervaren kwaliteit van zorg en leven bij mensen met gevorderde kanker en hun naasten (eQuiPe)
Auteur(s): N. Raijmakers
Publicatiedatum: 16-05-2019

Titel: Presentatie leerwerkplaats
Auteur(s): F.Pol
Publicatiedatum: 16-05-2019

Titel: Voorlopige resultaten enquête zorgverleners
Auteur(s): C. Roorda
Publicatiedatum: 16-05-2019

Titel: Algemene uitkomsten project en uitkomsten onderzoek nabestaanden
Auteur(s): J. Admiraal
Publicatiedatum: 16-05-2019

Titel: ‘Als niet alles is wat het lijkt…’ - Stand van zaken
Auteur(s): J. Admiraal (project manager consortium Ligare)
Publicatiedatum: 06-09-2018

Titel: “ALS NIET ALLES IS WAT HET LIJKT” SPIRITUELE BEHOEFTEN VAN PATIENTEN IN DE LAATSTE LEVENSFASE; DE ROL VAN DE ZORGVERLENER
Auteur(s): J. van Til / B. Koekoek (UT Twente)
Publicatiedatum: 06-09-2018

Titel: Blended learning
Auteur(s): F. Pol en A. Pullen (Viaa)
Publicatiedatum: 17-01-2018

Titel: spirituele behoeften van patiënten in de palliatieve fase; de rol van de zorgverlener
Auteur(s): J. van Til (UT Twente)
Publicatiedatum: 17-01-2018

Titel: Onderwijs in de spirituele zorg: enkele kaders
Auteur(s): J. van de Geer
Publicatiedatum: 12-10-2017

Titel: Digitale leerwerkplaats
Auteur(s): F. Pol (Viaa)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Titel: Als niet alles is wat het lijkt. Spirituele behoefte van mensen in de palliatieve fase; de rol van de zorgverlener
Auteur(s): J. van Til (UT Twente)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Titel: “Als niet alles is wat het lijkt”?Meting bij zorgverleners? van organisaties
Auteur(s): C. Roorda (Viaa)
Publicatiedatum: 12-10-2017

Website
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Zingeving in de palliatieve zorg - Digitale leerwerkplaats
Auteur(s): De digitale leerwerkplaats is ontworpen door het lectoraat zorg en zingeving van Hogeschool Viaa. Ontwerpers: Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen
Publicatiedatum: 15-01-2018
URL:https://rise.articulate.com/share/-2A_0x99JER8cGMdA-On3sYT-u3Y6NrU

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website