Projectomschrijving

Met dit project heeft Consortium Ligare een impuls willen geven aan het inbedden van de spirituele zorg in de reguliere zorgverlening. In elk van de 25 deelnemende zorgorganisaties trok een implementatieduo de implementatie van spirituele zorg en verzorgde die de scholing binnen de eigen organisatie.

Onderzoek

De scholing is vormgegeven aan de hand van een digitale leerwerkplaats die we speciaal voor dit project ontwikkelden. Effecten van de implementatie zijn gemeten bij zorgverleners. Verder onderzochten we ervaringen en wensen op het vlak van spirituele zorg bij patiënten en naasten.

Resultaten

Zorgprofessionals ervaarden de leerwerkplaats als een waardevolle ondersteuning en zij geven aan zich competenter te voelen in het verlenen van spirituele zorg na deelname. Zorgprofessionals kunnen beter niet direct naar spiritualiteit van patiënten vragen, maar naar levenservaringen, relaties en wat belangrijk is voor mensen. De leerwerkplaats zal op een platform komen zodat hier landelijk toegang tot komt.

Vervolgproject

Interview

'Inmiddels is de digitale leerwerkplaats voor iedereen toegankelijk,' aldus projectleider An Reyners. Diverse zorgorganisaties tonen veel belangstelling om hiermee aan de slag te gaan.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website