Projectomschrijving

Aanleiding

Advance Care Planning (ACP) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de vaak moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat betrokken is in de zorg. Ook vinden zorgverleners het lastig om het juiste moment voor dergelijke gesprekken te
bepalen. Het Nivel en Koraal hebben daarom een ACP-programma ontwikkeld.

Doel

Het bijdragen aan het tijdig spreken over de zorgwensen en behoeften, waardoor de zorg aansluit bij wat cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten willen en nodig hebben en er minder onvoorziene situaties zijn.

Werkwijze

Op basis van wetenschappelijke literatuur, een beschrijving van de huidige praktijk (dossieronderzoek en interviews), en de wensen van cliënten, naasten en zorgverleners (interviews) zijn bouwstenen voor ACP ontwikkeld. Het leidde tot 10 competenties die zorgverleners nodig hebben voor goede ACP-gesprekken met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Samen met cliënten, naasten en zorgverleners zijn deze competenties verwerkt in het ACP-programma.

Resultaten

Ons ACP-programma bestaat uit:

  • een training voor zorgverleners
  • schriftelijk informatiemateriaal over ACP
  • een follow-upgesprek over de implementatie van ACP in het zorgproces

Het programma is ontworpen voor multidisciplinair samengestelde groepen die palliatieve zorg bieden, maar is ook geschikt voor onderwijsinstellingen. De training wordt gegeven door 2 artsen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ACP-programma is getest in verschillende organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de evaluatie blijkt dat zorgverleners makkelijker het gesprek over de toekomstige zorgmogelijkheden aangaan en zich deskundiger voelen in het voeren van gesprekken.

Context

Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning voor alle patiënten en naasten en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Links

Download de factsheet 'Advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking'

Bekijk de video waarin de onderzoekers meer vertellen over het ACP-programma, en mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten aan het woord komen over het belang hiervan.

Interview

Projectteamlid Annemieke Wagemans krijgt veel positieve reacties op het programma: 'Na de training zeggen medewerkers van zichzelf dat ze beter kunnen communiceren.' Samen met directeur bij zorgorganisatie Koraal Wim Swaak, en palliatief zorgconsulenten Nicole Vranken en Lea Jaspers, vertelt ze meer over de ontwikkelde materialen voor zorgverleners.

> Lees het interview

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website