Projectomschrijving

Advance Care Planning (ACP, proactieve zorgplanning) is geen vast onderdeel in de palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. In ACP worden wensen en behoeften voor toekomstige zorg tijdig besproken, waardoor de zorg beter aansluit bij de cliënt en er minder onvoorziene situaties zijn. Het Nivel en Koraal hebben daarom een ACP-programma ontwikkeld.

Onderzoek

Op basis van wetenschappelijke literatuur, een beschrijving van de huidige praktijk (dossieronderzoek en interviews), en de wensen van cliënten, naasten en zorgverleners (interviews) zijn bouwstenen van ACP ontwikkeld. Het leidde tot tien competenties die zorgverleners moeten beheersen voor ACP. Samen met cliënten, naasten en zorgverleners zijn de competenties verwerkt in het ACP-programma.

Resultaten

Het ACP-programma bestaat uit: (1) een training voor zorgverleners, (2) schriftelijk informatiemateriaal over ACP en (3) een follow-upgesprek over de implementatie van ACP in het zorgproces. Het programma is ontworpen voor multidisciplinair samengestelde groepen die palliatieve zorg bieden, maar is ook geschikt voor onderwijsinstellingen. De training wordt gegeven door twee artsen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Impact

Het ACP-programma is getest in verschillende organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de evaluatie blijkt dat zorgverleners makkelijker het gesprek over de toekomstige zorgmogelijkheden aangaan en zich deskundiger voelen in ACP.

Links

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website