Projectomschrijving

Advance Care Planning bij mensen met een verstandelijke beperking

Advance Care Planning (ACP) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat is betrokken in de zorg.

Advance care planning betekent dat cliënten en naasten met professionals hun wensen en behoeften voor toekomstige zorg bespreken en vastleggen. Door deze proactieve benadering komen zij minder onvoorziene situaties tegen en krijgen cliënten en hun naasten meer regie over de zorg, wat de kwaliteit van leven ten goede komt.

Doel: ACP onderdeel van de zorg 

Doel van dit project is om ACP vast onderdeel te maken van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Proces: Ontwikkeling van een methodiek en training

Er wordt een methodiek en training voor ACP ontwikkeld en getoetst. Dit gebeurt in zeer nauwe samenwerking met cliënten en hun naasten. De methodiek en training zijn voor (huis)artsen, verpleegkundigen en begeleiders.

Resultaten

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website