Projectomschrijving

Palliatief Netwerk Salland neemt als pilotregio deel omdat dit ons de mogelijkheid biedt om:

  1. al in een vroeg stadium de zorgmodule in de praktijk te kunnen testen.bij te dragen aan een goede doorontwikkeling van de module zodat deze aansluit bij de door de overheid gestelde prioriteiten, namelijk:
  2. het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorgkostenverlaginghet bevorderen van regionale samenwerking tussen zorgaanbieders.
  3. door de gezamenlijke leerervaring de huidige methodiek van palliatieve zorgverlening in de regio Salland verder te verfijnen.

Het accent ligt tijdens de implementatie vooral op de markering van de palliatieve fase en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de eerste en tweede lijn. Lidorganisaties van het netwerk staan voor optimalisatie van de palliatieve zorg in de regio Salland, waarbij de patiënt zelf de regie voert of op verzoek hierin wordt ondersteund.

Gerelateerd project

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website