Projectomschrijving

Het ontbrak zorgverleners in de palliatieve zorg thuis, aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Daarbij misten zij de vaardigheden om hierover met mantelzorgers in gesprek te gaan. Ondersteuning van zorgverleners op dit vlak ontbrak. Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en Vilans hebben de aandacht voor mantelzorgers in palliatieve zorg blijvend verbeterd door zorgverleners structureel te ondersteunen. 

Resultaten

Voor inzicht in de mentale belasting van mantelzorgers ontwikkelden het IKZ, Vilans en de Stichting Brabantse Raad Informele Zorg (BRIZ) het Formulier Mantelzorgondersteuning (FM). Zorgverleners gebruiken het mits zij hierin geschoold zijn. Vilans en Hogeschool Windesheim dragen daar zorg voor. Met de netwerken Palliatieve Zorg is een plan ontwikkeld om het gebruik van het FM te bevorderen in het IKZ- werkgebied. Zorgverleners ontvangen een training in gespreksvoering. Zo leren zij met mantelzorgers in gesprek te gaan over de zorg die zij bieden. Bovengenoemde resultaten zijn in de vorm van een werkmap aangeboden aan alle regio’s in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website