Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘s Heeren Loo zorggroep, locatie Apeldoorn biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Door het implementeren van de signaleringsbox heeft de begeleiding inzicht gekregen in het eerder herkennen van een palliatieve zorgbehoefte. Met daarbij praktische handvatten om de laatste levensfase zo prettig mogelijk te laten verlopen.

De signaleringsbox is ook geschikt als aanvullende informatiebron tijdens het jaarlijks medisch patiëntenonderzoek, daardoor blijft palliatieve zorg een actief gespreksonderwerp.

Verwanten hebben aangegeven dat zij zich nog meer gehoord en gesteund hebben gevoeld. Zij vinden het mooi om te zien dat een cliënt met een verstandelijke beperking waar dat mogelijk is ook de regie houdt en persoonlijke wensen gerespecteerd worden.

Het palliatief team Apeldoorn maakt deel uit van het Netwerk Palzo waar kennis wordt gedeeld met ketenpartners en binnen ‘s Heeren Loo worden ervaringen landelijk uitgewisseld.

Wil je informatie over palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of iets met ons delen, neem dan contact op met het palliatief team Apeldoorn,

mail: palliatief.team-apeldoorn@sheerenloo.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aandachtsvelders, een geselecteerde groep die is opgeleid volgens het train de trainerprincipe,geven aan dat palliatieve symptomen beter worden geobserveerd en gesignaleerd,daarbij is het werkblad een goed hulpmiddel. Door het gebruik van de SB zijn zij beter in staat hun “niet-pluis” gevoel te verwoorden naar andere hulpverleners. De kwaliteit van zorg wordt hierdoor verbeterd, dit heeft direct gevolgen voor de patiëntenzorg en begeleiders voelen zich meer zelfverzekerd.

De communicatie met de cliënten, naasten en collega’s is verbeterd. De signalering op alle gebied bij mensen met een verstandelijk beperking is complex, zo ook in de palliatieve zorg. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen zelf niet aangeven wat ze ervaren. Vaak wordt een palliatief traject niet op tijd herkend en komen cliënten vrij plotsklaps in de terminale fase of zelfs in de stervensfase. Door gebruik van de SB leren begeleiders de gehele situatie van de cliënt in kaart te brengen.

 

De multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende disciplines; medici, paramedici, gedragwetenschappers, mondzorg en geestelijke verzorging is ook verbeterd, dit is een speerpunt binnen ’s Heeren Loo.

De zorg wordt goed afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van de cliënt, deze houdt waar mogelijk de regie in het palliatieve traject.

Met dit project is de aandacht voor palliatieve zorg in een stroomversnelling gekomen binnen ’s Heeren Loo. Het Verbeterproject Palliatieve Zorg heeft er toe geleid dat de locatie Apeldoorn als een voorbeeldfunctie dient voor andere locaties van ’s Heeren Loo. In drie andere locaties van ’s Heeren Loo zal de SB ook worden geïmplementeerd in het komend jaar.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

's Heeren Loo is een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.Locatie Apeldoorn heeft een actief palliatief team, dat kwaliteit in de laatste levensfase wil verankeren in het persoonlijke zorgplan.Het betreft 404 ouderen die gezien de leeftijd en de onderliggende beperking logischer wijs in de komende jaren zullen sterven.Er is behoefte aan betere ondersteuning van het begeleidende team rondom de client in de laatste levensfase. Het streven is dat het netwerk om de client met een verstandelijke beperking heen beter leert signaleren in de palliatieve fase d.m.v. het gebruik van de signaleringsbox.De kennis en communicatie die multidisciplinair wordt aangepakt doordat arts, verpleegkundige, gedragswetenschapper en geestelijke verzorger deel uit maken van de palliatieve begeleiding zullen verbeteren, verbinden en gedeeld worden.

De borging wordt o.a. gewaarborgd door het inzetten van een kwalteitsmedewerker die dmv toetsing en protocolering het gebruik van de signaleringsbox vastlegt binnen de organisatie. Het palliatief team zal samen met de projectleider vanuit het IKNL inzetten op scholing en implementeren. De uitkomsten die dmv van een nulmeting en behaalde resultaten zichtbaar zijn, worden gedeeld met de palliatieve netwerken in de regio's en zullen een plek krijgen in de palliatieve visie van landelijk 's Heeren Loo.

Het feit dat het management het belang in ziet van dit verbeterproject en zelf een aanzienlijk bedrag investeert geeft een positieve impuls aan de wens dat ieder mens in de laatste levensfase recht heeft op verzorging op maat,naar eigen specifieke wens, waarbij de regie zover mogelijk behouden kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website