Projectomschrijving

In de palliatieve fase ervaren patiënten vaak verschillende klachten tegelijk die elkaar kunnen beïnvloeden. Het is raadzaam dat zorgverleners deze klachten multidimensioneel in kaart brengen, met oog voor fysieke, psychische, sociale en existentiële componenten, en samenhangend behandelen. De huidige richtlijnen geven vooral adviezen per klacht.

Doel

De 8 Expertisecentra Palliatieve Zorg willen met de Multidimensionele Strategie (MuSt) voor inventarisatie en behandeling de symptoomlast van patiënten sneller en effectiever te verbeteren dan met een stapsgewijze aanpak per klacht.

Onderzoek

Dit project kent 4 fasen:

  1. literatuuronderzoek naar inventarisatietools en multidimensionele interventies, landelijk cross-sectioneel onderzoek in diverse zorgsettings op 1 dag naar voorkomen van klachten
  2. met uitkomsten uit fase 1 en focusgroepen met zorgverleners en patiënten, interviews uitwerken van de MuSt
  3. effectmeting MuSt, met als primaire uitkomstmaat de ervaren symptoomlast
  4. implementatie, onder andere met een app
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website