Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Begrijpelijke informatie voor en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen

 

29%-36% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Goede palliatieve zorg stelt hoge eisen aan professionals, zeker bij deze patiënten.

 

Het is van belang dat zorgverleners in ziekenhuizen beperkte vaardigheden van patiënten herkennen en hun uitleg daarop aanpassen. Ook samen beslissen vergt andere inspanningen van de professional. Uiteindelijk doel: goede zorg voor de patiënt die bijdraagt aan welzijn en eigen regie in de laatste levensfase.

 

Gewenste resultaten:

 

1. Onderzoek naar ervaringen van GBV-patiënten én van professionals leidt tot inzicht over noodzakelijke aanpassingen in communicatie.

 

2. Digitale leeromgeving en face-to-face teamtraining leiden tot het verbeteren van informatie aan en gedeelde besluitvorming met GBV-patiënten. De omgeving wordt ontwikkeld met input van patiënten, naasten, docenten en zorgverleners en gebruikt in vijf ziekenhuizen.

 

3. Onderzoeksresultaten, digitale leeromgeving en trainingen zijn opgenomen in kwaliteitsborgingsinstrumenten van de projectpartners, medische curricula, opleidingen, bij- en nascholingstrajecten en richtlijnen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan onderstaande onderzoeksvragen wordt op dit moment hard gewerkt:

1. Wat zijn de ervaringen en behoeften van BGV-patiënten, hun familieleden, en zorgverleners met informatievoorziening en besluitvorming in het ziekenhuis rond/over palliatieve zorg?

2. Hoe vinden informatievoorziening en besluitvorming rond palliatieve zorg met BGV-patiënten momenteel plaats?

3. Welke strategieën en organisatorische randvoorwaarden zijn bruikbaar voor het verbeteren van de informatievoorziening en de besluitvorming voor BGV-patiënten?

 

Op de afdelingen longziekten, oncologie en radiotherapie van vier ziekenhuizen zijn video-opnames gemaakt van consulten van medisch specialisten en van verpleegkundig specialisten met patiënten, zijn zorgprofessionals en patiënten geïnterviewd en zijn stimulated recallgesprekken gevoerd. In totaal spraken we met negen medische specialisten, zes verpleegkundigen en twee medewerkers van het expertisecentrum palliatieve zorg. Daarnaast werkten veertig patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden mee.

 

Zoals gezegd analyseert het Nivel de consulten, stimulated recalls en interviews met zorgverleners en patiënten om een antwoord te kunnen geven op onderzoeksvragen 1 en 2.

 

Een deel van het antwoord op onderzoeksvraag 3 is te vinden in het in april 2019 gepubliceerde scoping review:

Towards appropriate information provision for and decision-making with patients with limited health literacy in hospital-based palliative care: a scoping review into communication tools and strategies for healthcare providers.

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

29% of Dutch people have limited health literacy (LHL) and 13,5 % (> 16) are semiliterate. Palliative care poses high demands on professionals regarding appropriate and effective communication and decision-making. Limited health literacy hinders the participation of patients in SDM. Many healthcare professionals insufficiently recognize low literacy and LHL and do not adjust their communication accordingly. In secondary care, the medical specialist introduces the palliative phase to the patient and his relatives and discusses options. Professionals must be able to identify the health literacy skills of the patient and his family and to adapt information provision and decision-making to the needs of the patient.

 

OBJECTIVE

To improve information provision and decision-making with LHL patients in secondary palliative care. We wish to contribute to insights into the needs (medical, psychological, social and spiritual) of these patients and the strategies and experiences of professionals in clinical practice, and will develop and implement a toolkit for medical specialists and nurses. We present the toolkit in a digital learning environment. In addition we also focus on recommendations to strengthen the cooperation between primary and secondary care.

 

RESEARCH QUESTIONS

1. What are the experiences and needs of LHL patients, their relatives, and health care professionals regarding information provision and decision-making in hospital-based palliative care?

2. How do information provision and decision-making with LHL patients in palliative hospital-based care currently take place?

3. What communication strategies and organisational prerequisites, including cooperation with primary care, are useful for improving the information provision and decision-making in hospital-based palliative care for LHL patients?

4. To what extent does the toolkit contribute to greater satisfaction of, better understanding of, and better decision-making by LHL patients, their relatives, and medical professionals in hospital-based palliative care?

 

RESULTS

1. In 2020 insights have been gained into the experiences, needs, and current information provision and decision-making of LHL patients, their relatives, and healthcare professionals and into useful strategies and organisational prerequisites for improving these processes.

2. In 2020 health care professionals in hospital-based palliative care have access to a toolkit to support their information provision and decision-making with LHL patients and their relatives. The toolkit has been developed with input from patients, relatives, teachers, and health care professionals.

3. The toolkit has been implemented in two general and three university hospitals. The digital learning environment includes a serious game which has been used by at least 50 health care professionals in the collaborating hospitals

4. The research results and the toolkit are included in quality assurance tools of the project’s partners and medical curricula, vocational and postgraduate education pathways and guidelines.

 

TARGET GROUP

The project targets doctors and nurses in hospitals who inform patients about the start of the palliative phase and discuss options regarding care and treatment in secondary and primary care.

We focus on oncology and pulmonary care because of the high prevalence of cancer and COPD among LHL people.

 

STRATEGY

1. Research (interviews and video recordings of outpatient consultations) with LHL patients and healthcare professionals on experiences with and wishes for information provision and decision-making, communication strategies, and organizational prerequisites for adequate care.

2. Development of video vignettes and recommendations for the organization of palliative care.

3. Evaluation of feasibility of communication strategies and recommendations

4. Development of a toolkit and a digital learning environment in close cooperation with LHL patients, their relatives, teachers, and primary and secondary care professionals. The latter will also contain virtual patients to practice communication skills.

5. Implementation and evaluated in five hospitals.

 

PATIENT PARTICIPATION

Patient representatives in the project group include an expert-by-experience of the ABC Foundation), a programme leader of ROC West-Brabant (teaching semiliterate adults), and a member of Huis voor de Zorg (House of Care – representing patient organizations). Lung Alliance Netherlands (LAN) represents the Lung Fund patients’ organisation.

 

In addition, we set up an implementation group with representatives from patients, health care, education, and each participating hospital that will be consulted at different stages.

 

Partners include:3 university MCs and 2 general hospitals; centres of expertise of palliative care; three consortia for palliative care; educational institutions, Fibula Foundation, IKNL, LAN, and a GP. All play a role to align or integrate the toolkit in the quality framework palliative care and other existing quality instruments.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website