Projectomschrijving

In het netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord gaan 4 hospices (Duin en Bollenstreek, Issoria, Alphen-Nieuwkoop en Xenia) en 2 wijkteams (Marente en WIJdezorg) werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening.

Werkwijze

Binnen ON2 worden 4 ZonMw-projecten die aandacht hebben voor naasten bijeengebracht: Oog voor Naasten, Mantelzorg op Maat, InCaSu@home en Werkboek Rouwzorg. Daarnaast zorgt Pharos ervoor dat de methodiek ook aansluit bij de behoeftes van naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. Elke deelnemer gaat intern kijken hoe de ON2 methodiek te implementeren en te borgen is.

Verwacht resultaat

Het doel van de deelname aan het ON2 project zorgen dat alle naasten in de regio als vanzelfsprekend aandacht krijgen van zorgverleners. En dat naasten zich dus beter begrepen en gesteund weten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website