Projectomschrijving

Dit project ontwikkelt een uniforme en methodische werkwijze voor de palliatieve zorgfase in de woonvoorzieningen van Bartiméus in Doorn en Zeist, waar zorg en begeleiding wordt verleend aan mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Aandacht voor vroegtijdig signaleren, markeren en proactieve zorgplanning zijn hierbij belangrijk, net als multidisciplinaire samenwerking, overdracht, kennisbevordering en het waarborgen van kwaliteit.

Werkwijze

Het project start met de zelfevaluatie palliatieve zorg: waar staan we nu? Na de zelfevaluatie wordt een keuze gemaakt voor enkele instrumenten uit de Gereedschapskist van NIVEL. Die worden geimplementeerd. Bartiméus neemt deel aan het landelijke evaluatieonderzoek.

Verwacht resultaat

De verkregen inzichten worden vastgelegd in het beleid van Bartiméus, partner in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website