Projectomschrijving

Samen Beslissen vraagt om communicatieve en besliskundige competenties, waarvoor in medische curricula weinig expliciete aandacht bestaat. Er zijn 2 uitdagingen:

  1. het integreren van onderwijs over deze competenties in de bestaande curricula
  2. het vertalen van deze competenties in flexibel gedrag in de spreekkamer

Samen Beslissen is geen trucje maar complex en context-gevoelig gedrag.

Doel

In deze 6-jarige Delphi studie onder 30 experts onderzoeken we deze uitdagingen in 4 fasen:

  1. Welke competenties zijn nodig om Samen Beslissen effectief te integreren in de dagelijkse praktijk?
  2. Beschrijvende studie bij 30 aios: Hoe vaardig zijn 1e en 3e jaars aios in Samen Beslissen, en wat zijn knelpunten voor verbetering?
  3. Ontwikkel studie: Wat is de gewenste vorm, timing en dosering voor een flexibele module over Samen Beslissen inclusief werkplekleren, context-gevoelige feedback, en een train-de-trainer instructie?
  4. Pilot study onder 40 à 60 aios: Hoe haalbaar en aanvaardbaar is deze module voor 3e jaars aios?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website