Projectomschrijving

Astma bij kinderen

Astma komt vaak voor bij kinderen en kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Onderzoek laat zien dat de zorg van kinderen met astma in de huisartsenpraktijk verbeterd kan worden. Er zijn namelijk aanwijzingen dat sommige kinderen te weinig of juist te veel medicatie krijgen.

Doel en werkwijze

Wij willen onderzoeken of geprotocolleerde zorg door een speciaal opgeleide assistente leidt tot minder klachten van de astma. Om dit te onderzoeken worden huisartsenpraktijken door middel van loting ingedeeld in 2 groepen:

  • een groep waar geprotocolleerde zorg door een assistente wordt verleend
  • een groep waar de zorg wordt verleend zoals nu gebruikelijk is

De mate van klachten van de astma in deze 2 groepen wordt vergeleken met elkaar. Dit alles met als doel betere zorg voor kinderen met astma in de huisartsenpraktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website