Projectomschrijving

Het opleiden van artsen tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde (aios) gebeurt vooral in de praktijk. Daar, in contact met patiënten, leert de aios het vak het best. Maar het is ook een ingewikkelde plek om te leren. Aios zijn afhankelijk van de patiënten die zich presenteren en van de omstandigheden de praktijk of de instelling. Als het heel druk is, is er bijvoorbeeld beperkt aandacht voor wat de aios nog moet leren, maar vooral voor de patiënt, en terecht. Sommige aios lukt het beter om zich in deze drukke omgeving te ontwikkelen dan anderen. Dat kan zijn omdat ze zich goed bewust zijn van wat ze moeten leren en die activiteiten ook opzoeken, zich gemakkelijker aanpassen aan hun omgeving, of om andere redenen.

Doel: talentvolle aios inzetten om beter te leren in de zorgpraktijk

In dit project kijken we wie deze talentvolle aios zijn en wat zij bij het leren in de praktijk anders doen dan andere aios. Op basis daarvan hopen we de talenten verder uit te dagen en de andere aios te leren hoe zij optimaal kunnen leren in de zorgpraktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website