Projectomschrijving

Probleemgedrag komt veel voor bij mensen met dementie. Bij verpleeghuispatiënten krijgt zelfs meer dan 90% een vorm van probleemgedrag zoals agitatie of agressie, nachtelijke onrust of initiatiefloosheid of apathie. De mate van ernst van dit gedrag en de belasting daarvan voor de patiënt of diens omgeving varieert.

Doel

De Waal BEhavior in Dementia (WAALBED)-studie deel 3 gaat de kenmerken van verpleeghuispatiënten met ernstig probleemgedrag in kaart brengen en kijken hoe dat hun kwaliteit van leven beïnvloedt. In het bijzonder wordt er gekeken naar gedrag zoals roepen en ernstige agressie.

Werkwijze

Een kleine groep van naar schatting 10 patiënten, waarbij er sprake is van ernstige ontreddering als gevolg van dit probleemgedrag, wordt uitgebreid in kaart gebracht. Daarbij worden ook de zorgverleners en familieleden geïnterviewd over het gedrag. Tenslotte worden 3 patiënten beschreven waarbij de behandelend arts ervoor gekozen heeft palliatieve sedatie toe te passen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website